Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau
call us on: +86-511-88882551
About Us
Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau
Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

MATCHAU NHÓM

Thêm: Dingmao Zone,Zhenjiang,Jiangsu,212009,P.R.China phát triển kinh tế

Điện thoại: + 86-511-88882551 / 85905986 / 85785962

Fax: + 86-511-86120098

Email:admin@matchaugroup.com

Skype: matchau.marine


Contact Us

MATCHAU NHÓM

Địa chỉ: Dingmao kinh tế phát triển Zone,Zhenjiang,Jiangsu,212009,P.R.China

Điện thoại: + 86-511-88882551 / 85905986 / 85785962

Số Fax: + 86-511-86120098

Email: sales@matchaumarine.com

Website: www.matchaumarine.com

© Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau