Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau
call us on: +86-511-88882551
Categories
Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau
  • HSC gói mở loại thuận nghịch Inflatable Life bè
   Liên Bây giờ

   HSC gói mở loại thuận nghịch Inflatable Life bè

   Mở đảo ngược khí thổi life bè là phù hợp với quốc tế mã của cao thủ công tốc độ 2000(HSC) và có thể được sử dụng trong thể loại quốc tế A thủ công tốc độ cao. Sau khi ném trên tàu chiến, cuộc sống-bè có thể được tăng cao và mở ra tự động. Nếu con tàu chìm rất nhanh và các...Hơn
Contact Us

MATCHAU NHÓM

Địa chỉ: Dingmao kinh tế phát triển Zone,Zhenjiang,Jiangsu,212009,P.R.China

Điện thoại: + 86-511-88882551 / 85905986 / 85785962

Số Fax: + 86-511-86120098

Email: sales@matchaumarine.com

Website: www.matchaumarine.com

© Công ty TNHH Thiết bị thủy trấn Giang Matchau